Asset ManagementInventariere rapidă și corectă

Soluție software performantă, Asset Management permite optimizarea activității de inventariere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, asigurând o reducere cu 99% a erorilor umane specifice procesului și cu cel puțin 50% a resurselor umane necesare, în mai puțin de jumătate din timpul alocat în mod obișnuit acestei activități anuale.

Procesul de inventariere a mijloacelor fixe înseamnă meticulozitate, atenție mare la detalii, dar și o bună organizare a nomenclatoarelor.

Pieţe

Administrarea nomenclatoarelor, gestiunea lor în funcție de necesități: furnizori, producători, angajați (persoane responsabile și deținători), stări, arbore organizațional (segment, regiune, sucursală, centru de cost), arbore de persoane (sucursală, angajat), arbore de clasă, alte informații customizabile în funcție de necesitățile clienților
Generare de rapoarte atât în format word, cât și în format standard – rapoarte contabile, rapoarte de sistem, de inventar, rapoarte de mișcări a mijloacelor fixe și obiecte de inventar, procese verbale, rapoarte de gestiune a patrimoniului (cataloage de mijloace fixe, fișe și balanțe, lista și centralizatorul de inventar, lista mijloacelor fixe casate sau cu durata expirată, registrul numerelor de inventar)
Folosirea tehnologiei codurilor de bare și a echipamentelor mobile pentru eliminarea erorilor și reducerea timpului de lucru
Identificarea unică a fiecărui mijloc fix sau obiect de inventar prin tipărirea de etichete (configurabilă sau automată) de localizare (administrativă, organizațională) și de mijloace fixe și obiecte de inventar
Posibilitatea inventarierii pe categorii, locatii și persoane
Gestionarea și acordarea drepturilor de acces pentru siguranța datelor
Preluarea și înregistrarea mișcărilor lunare (intrări, transferuri, casări, reevaluări etc.)
Actualizarea informațiilor online prin varianta wireless LAN
Acuratețe 99+% a operațiunilor și datelor și eliminarea aproape în totalitate a erorile umane prin folosirea tehnologiei codurilor de bare sau a tag-urilor RFID
Reducerea cu cel puțin 60% a timpului alocat inventarierii prin utilizarea echipamentelor mobile (terminale și imprimante)
Reducerea cu cel puțin 50% a necesarului de resurse umane alocate inventarierii
Flux informațional simplificat și transparent prin preluarea și înregistrarea mișcărilor lunare
Identificarea unică a fiecărui mijloc fix sau obiect de inventar prin tipărirea de etichete (configurabile sau automate) de localizare (administrative, organizaționale etc.) și de mijloace fixe și obiecte de inventar
Creșterea rigurozității procesului de inventariere prin administrarea nomenclatoarelor și gestiunea lor în funcție de necesități: furnizori, producători, angajați, stări, arbore organizațional (segment, regiune, sucursală, centru de cost), arbore persoane (sucursală, angajat), arbore de clasă etc.
Eliminarea birocrației și a volumului de documente tipărite
Acces rapid la informații corecte prin generarea de rapoarte atât în format word, cât și în format standard
Evidențierea imobilizărilor necorporale, permițând și amortizarea (liniară, accelerată sau regresivă) direct din soluția Asset Management
Rapoarte customizabile (rapoarte de mișcare, de casare, de sistem, de inventar, de amortizare).