Sistem de management al zborurilor comerciale

Această soluție presupune colectarea de informații de zbor din aeroporturi și de la societăți cu activitate în domeniul aerospațial în vederea informării populației și a personalului administrativ. Datele și cifrele preluate de la companii de linie sunt următoarele: Orar de zbor și capacitate de transport Locație de plecare și de destinație a zborului Rezultate financiare […]

Sistem de management al cazierului judiciar

Cazierul judiciar este o bază de date care permite localizarea și identificarea persoanelor fizice sau juridice care au fost condamnate pentru fapte ilegale. Avantaje Emitere în timp real a cazierului judiciar Reducere a timpului și costurilor de accesare a informațiilor Acces rapid la date Asigurare a interoperabilității între următoarele instituții: ECRIS (European Criminal Records Information […]

Sistem de aplicare a normelor în domeniul traficului rutier

Rovinieta electronică este o taxă legală, limitată în timp, pe care trebuie să o achite utilizatorii unei anumite porțiuni de drum. Aceasta respectă prevederile directivei Eurovignette. Vechea rovinietă era pe suport de hârtie, în timp ce e-vignette se bazează pe informații electronice, nefiind necesar un document fizic. Acest sistem este o bază de date online. […]

Sistem de management al apelor interioare

Soluția Informatică privind Managementul Apelor Interioare crește nivelul de siguranță și optimizează traficul navelor și condițiile de transport. Soluția simplifică schimbul de informații între entitățile publice și private care sunt implicate în activități de transport. Informațiile sunt utilizate în diverse sisteme pentru îmbunătățirea proceselor de transport și trafic. Avantaje Creștere a siguranței navigării în porturi […]

Telemedicină

Cu ajutorul acestei soluții dezvoltate de Altimate, informațiile medicale sunt transferate pe telefon, prin internet sau prin alte rețele, în scopul furnizării de sfaturi medicale, punerii unui diagnostic, realizării de examinări, administrării de tratament sau chiar realizării de proceduri medicale. Avantaje Îngrijire a pacienților cu costuri reduse Creștere a eficienței controlului pacienților cu boli cronice […]

Sistem de achiziții publice

Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) este o infrastructură de tehnologia informației care le permite instituțiilor publice să achiziționeze bunuri și servicii prin mijloace electronice. Avantaje Transparență și eficiență a procesului de achiziții publice care implică fonduri publice Procedură simplificată de participare la licitații Proceduri de lucru eficiente și standardizate Diminuare a cheltuielilor publice prin […]

Managementul documentelor – DoxLite

DOXLITE este un produs de management al documentelor și fluxurilor de lucru care asigură un nivel ridicat de securitate și permite schimbul de informații la diverse niveluri ierarhice fără niciun risc în privința conținuturilor. Soluția noastră garantează un circuit sigur al informațiilor și le oferă confort utilizatorilor, în special în situația în care trebuie să-și […]

Portabilitatea numerelor

Altimate este o companie specializată în implementarea de sisteme și servicii integrate de securitate a informațiilor, având competențe și expertiză pentru crearea soluției Bază de Date Centralizată pentru Portabilitatea Numerelor. Soluția noastră le oferă autorităților publice naționale (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii  – ANCOM) și integratorilor locali de sisteme posibilitatea să implementeze […]

Managementul ciclului de viață al informațiilor

Altimate furnizează soluții pentru managementul eficient al ciclului de viață al informațiilor, care se referă la întreaga activitate de gestionare a datelor înainte de a fi transmise liderilor sau factorilor de decizie. Acest proces are cinci etape: Planificare – stabilirea faptelor care urmează să fie monitorizate și analizate Colectare – obținerea de informații neprelucrate din […]

Centru pentru Managementul Situațiilor de Urgență

Siguranța cetățenilor este unul dintre obiectivele strategice de importanță majoră ale autorităților locale și guvernamentale. Indiferent de natura acestora, situațiile de urgență pun în pericol viețile oamenilor, produc pagube în infrastructură, distrug bunuri și proprietăți și întrerup furnizarea serviciilor publice. În aceste condiții este vital ca autoritățile statului să poată interveni rapid. Gestionarea unei situații […]

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus