Despre companie

Altimate este o companie românească de înaltă tehnologie care integrează, dezvoltă și implementează soluții și produse de ultimă generație destinate securității fizice, informatice și a comunicațiilor, precum și soluții inteligente de management al traficului. 

Portofoliul nostru include concepte inovatoare, perfect adaptate nevoilor clienților noștri privind securitatea, comunicarea și mobilitatea și care le permit acestora să se concentra pe propria dezvoltare.

Echipa noastră de specialiști are expertiza necesară pentru a aborda proiecte din industrii diverse și pentru a identifica și neutraliza riscurile cu care se confruntă fiecare client, fie că vorbim de protecția fizică, a datelor sau de fluidizarea traficului și reducerea fraudei în mijloacele de transport în comun. Le asigurăm clienților noștri consultanță, proiectăm soluții customizate, ne respectăm angajamentele și graficul de implementare și îi ajutăm să-și atingă obiectivele. 

Alături de echipamente realizate de producători de renume mondial, conceptele noastre includ și echipamente dezvoltate intern, de echipa proprie de cercetare, care sunt aliniate nevoilor și tendințelor din piață.

Misiune

Ne propunem să contribuim activ la creșterea nivelului de securitate și la modernizarea infrastructurilor critice din România și să devenim un partener de încredere al autorităților centrale și locale în demersurile acestora de a implementa proiecte viabile, menite să îmbunătățească viața cetățenilor.

Viziune

Pentru a răspunde nevoilor de modernizare a infrastructurilor și de eficientizare a activității organizațiilor guvernamentale, locale și private, noi, echipa Altimate, ne ghidăm activităţile de fiecare zi în această direcţie. Realizăm proiecte complexe, ambițioase și care transformă în bine modul de lucru al organizațiilor și comunităților, punând la dispoziția clienților noștri soluții inovatoare.

Valori

Inovație

Activăm în domenii în care inovația este cheia succesului. Integrăm și dezvoltăm soluții de ultimă generație și ne preocupăm constant să asigurăm resursele necesare pentru a păstra acest avantaj competitiv care ne diferențiază în piață.

Excelență

Dincolo de expertiza de top care caracterizează echipa Altimate, dobândită prin studii, participarea la proiecte diverse și complexe și prin asigurarea unui training continuu, pe angajații noștri îi recomandă dorința de a oferi clienților cea mai bună soluție tehnică la problemele identificate. Proiectăm și personalizăm soluțiile ținând cont de cele mai mici particularități ale activității clientului și de nevoile propriilor lor clienți sau publicuri țintă. 

Integritate

Dezvoltăm proiecte respectând cele mai înalte standarde de integritate. Suntem onești, oferim soluții corecte, care răspund cât mai bine nevoilor clienților noștri, ne respectăm angajamentele și ne atingem obiectivele.

Etică

Altimate își desfășoară activitatea conform standardelor de etică care guvernează mediul de business. Angajații noștri au aderat la valorile companiei și le pun în practică prin tot ceea ce întreprind în numele societății și sunt permanent dedicați păstrării reputației impecabile a Altimate.

Suntem un partener de încredere, cu o expertiză vastă și ne propunem să le oferim clienților noștri cele mai bune soluții la problemele cu care se confruntă. 

Conformitate

În cadrul Altimate, corupția și acțiunile ilegale nu sunt admise. Toți angajații sunt instruiți în acest sens și au responsabilitatea de a respecta legile naționale și internaționale pentru a evita acte de dare/luare de mită. 

Am elaborat proceduri specifice, prin care urmărim prevenirea corupției și creșterea nivelului de transparență asupra modului în care compania noastră activează pe piețele de profil.

Altimate nu tolerează practicile corupte, toți angajații noștri având responsabilitatea de a respecta legile naționale și internaționale pentru a evita actele de corupție.

Depunem eforturi constante în sensul creșterii gradului de transparență și respingem orice demersuri care pot genera competie incorectă sau care pot afecta reputația companiei și calitatea serviciilor noastre. 

Cele mai ridicate standarde de integritate și conformitate

La ALTIMATE, a acționa cu integritate înseamnă mai mult decât respectarea legilor și a reglementărilor naționale și internaționale. În relațiile de afaceri ale companiei, acordăm aceeași importanță atât calității soluțiilor furnizate, cât și celor mai ridicate standarde de integritate și de conformitate, ca elemente cheie ale strategiei noastre de afaceri.

Am dezvoltat și implementat un program pentru a preveni, identifica și soluționa orice suspiciune de încălcare a regulilor de integritate, la care contribuie toți angajații ALTIMATE pe care managementul companiei îi încurajează să identifice și să raporteze eventuale încălcări.

Reputația noastră este o resursă importantă și este vital să o protejăm. Credibilitatea companiei noastre, precum și încrederea clienților, a furnizorilor, a partenerilor și a publicului sunt influențate în mod semnificativ de atitudinea onestă a companiei și a fiecărui angajat în parte.

Conduită și etică

Codul de conduită și etică în afaceri ALTIMATE stabilește așteptările de integritate pe care compania le are față de angajați și față de terțe părți care acționează în numele companiei.

Politica anti-mită și anticorupție

ALTIMATE interzice luarea/oferirea de mită în orice formă, indiferent dacă este directă sau indirectă, indiferent de valoarea acesteia. Angajații ALTIMATE trebuie să acționeze în conformitate cu cele mai înalte standarde de integritate în toate tranzacțiile de afaceri. Reglementările noastre interne reflectă importanța responsabilității individuale a fiecăruia dintre membrii echipei ALTIMATE. Printre aceste reglementări se numără interdicția de a efectua plăți, de a oferi cadouri, de a acorda sponsorizări și contribuții caritabile cu scopul de a facilita un beneficiu pentru companie, stabilirea unor relații etice cu furnizorii și partenerii, politica de toleranță zero față de orice implicare în acte cu risc de corupție etc.

ALTIMATE aplică cele mai înalte standarde de comportament etic prin combaterea și contracararea mitei în toate țările în care implementează proiecte și este certificată conform ISO 37001:2016 (Sistemul Internațional de Management Anti-Mită), care confirmă aplicarea celor mai înalte standarde de integritate.

Raportarea incidentelor de integritate

Orice sesizare referitoare la posibile încălcări ale normelor anticorupție poate fi trimisă la raportari_integritate@altimate.ro. Toate sesizările primite sunt investigate cu atenție și sunt luate măsuri în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu reglementările interne ale companiei.

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus